De Squallygraaf

Squally

 

 

De Squallygraaf houdt de notulen bij. Hij maakt ook notitie als één of ander lid iets (on)belangrijks te vertellen heeft, en deelt dit alles schriftelijk mede aan de andere leden.

 

Links: Squally